grating.asia
  •         Kích cở bể mạ: Dài 12.6m,Rộng1.82m,sâu 2.5 m.
  •         8 cầu trục chạy trên loại 3 tấn.
  •         Năng suất: 3,000 tấn / tháng.
  •         Áp dụng H.D.G.Tiêu chuẩn: ASTM A123
    ASTM A15
    JIS H8641/H0401
    ISO 1461
grating.asia