grating.asia

  • 4 Máy vận hành riêng biệt với chu kì hàn điện cao
  • Năng suất: 2000ton/month
  • Có khả năng để thiết kế và sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tiêu chuẩn: ANSI / NAAMM MBG 531-00
grating.asia