CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN

nha may hoa dau
Nhà máy hóa dầu
Nhà máy phát điện Phú Mỹ
Nhà máy phát điện phú mỹ
Nắp mương
Nắp mương
Kết cấu thép
Kết cấu thép
Cột viễn thông
Cột viễn thông

Đèn đường công cộng
cầu thang thép
Cầu thang thép
Cột diện
Cột điện
Rào chắn
Rào chắn
Thanh chắn an toàn
Thanh chắn an toàn
Lan can
Lan can cầu
 Trạm biến ápTrạm biến áp
Dàn nóng
Dàn nóng
Khung lồng
Khung lồng