Get In Touch

Địa chỉ: Đường 25b, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai,

Điện thoại: 84 0251 3521321 – 2 – 3 – 4 – 5

 

CÔNG TY TNHH KINGS GRATING
Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3521321, 3521322, 3521323, 3521324, 3521325 - Fax: (0251) 3521181

Website: http://www.grating.asia

Hotline: Mr. Jason: 0918 982 888            Email: sales@grating.asia